دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 00971547961516

دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 00971547961516

هزینه داوری در مرکز داوری DIFC دبی

اجرای رای خارجی

اجرای رای خارجی خلیل اسایش

 

اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و انجام امور وکالت در زمینه داوری بین المللی (DIFC.ICC) و اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و خارجی از جمله ( آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و عمان…)  آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.

پیش پرداخت هزینه ها در مرکز داوری بین المللی DIFC دبی (امارت)

مرکز داوری difc-lcia ماقع در ساختمان difc  شهر دبی که به داوری داخلی و بین المللی می یردازد، هزینه داوری را بر اساس حساسیت موضوع وقت و ساعتی که داوران برای موضوع داوری اختصاص میدهند تعیین میگردد لذا در این خصوص اگر موضوع پرونده ای دارای مبلغ بیشتری باشد لزوماً به نسبت پرونده ای که مبلغی مالی کمتری دارد هزینه بیشتری پرداخت نماید، ولی برای شروع پرونده بایستی 10 هزار درهم پرداخت گردد.

متن ذیل نیز برگرفته از قانون داوری مرکز داوری difc-lcia  در امارات می باشد

24.1 دادگاه LCIA ممکن است طرفین را به نسبتهای مختلف و در زمانهایی که مناسب می داند ، جهت پرداخت یکبار یا بیشتر به مرکز داوری DIFC-LCIA (، هدایت کند. 

24.2 کلیه پرداختهایی که طرفین بابت هزینه های داوری انجام می دهند باید توسط مرکز داوری DIFC-LCIA پرداخت یا به نحوی دیگر اعمال شود.

24.3 در صورتي كه در پايان داوري ، پيش پرداخت هزينه ها از مبلغ كل هزينه هاي داوري طبق ماده 28.1 تجاوز كند ، مبلغ مازاد توسط مركز داوري DIFC-LCIA به نسبتهاي ذيل به طرفين مسترد مي شود. ( خلیل آسایش وکیل، مرکز داوری بین المللی امارات difc))

24.4 مرکز داوری در حین رسیدگی، سعی می کند با طرفین تماس گرفته و ترتیب انتقال مازاد آن را بدهد. اگر پاسخی از طرفی دریافت نشود که طی 30 روز با آن تماس گرفته شود ، مرکز داوری DIFC-LCIA به آن طرف اطلاع می دهد که قصد دارد مبلغ اضافی را حفظ کند. اگر در 60 روز دیگر پاسخی دریافت نشود ، مبلغ غیرقابل برگشت تلقی می شود که از هرگونه حق مطالبه و/یا دریافت مبلغ اضافی چشم پوشی کرده است.

24.5 به استثنای شرایط استثنایی ، دیوان داوری نباید داوری را بدون اطلاع از ثبت کننده و متقاضی انجام دهد،

24.6 درصورتی که طرفی از پرداخت هزین Ar داوری طبق دستور دادگاه LCIA خودداری کند ، دادگاه LCIA می تواند طرف یا طرفهای دیگر را ملزم به انجام پیش پرداخت بیشتر برای هزینه ها به مقدار معادل اجازه دهید داوری ادامه دهد (منوط به هرگونه دستور یا حکمی در مورد هزینه های داوری).

24.7 در چنین شرایطی ، طرف دیگری که پیش پرداخت اضافی را برای هزینه ها انجام می دهد ، می تواند از دیوان داوری بخواهد که دستور یا حکمی را صادر کند تا این مبلغ را به عنوان بدهی فوری و قابل پرداخت طرف دیگر، به همراه هرگونه سود، بازیابی شود.

24.8 عدم انجام هرگونه پرداخت مورد نیاز توسط طرف ادعا کننده، متقاضی یا طرف متقابل، ممکن است توسط دادگاه LCIA یا دیوان داوری به ترتیب خروج از داوری ادعا ، دعوی متقابل یا دعوی متقابل تلقی شود. حذف چنین ادعا ، دعوای متقابل یا دعوی متقابل (حسب مورد) از محدوده صلاحیت دیوان داوری تحت توافقنامه داوری ، مشروط به شرایطی که توسط دادگاه LCIA یا دیوان داوری در مورد اعاده مجدد دعوا تصمیم گرفته شده است ، دعوای متقابل یا متقابل در صورت پرداخت بعدی توسط طرف ادعا کننده ، متقاضی یا تقاضای متقابل. این انصراف مانع از آن نخواهد بود که طرف مدعی ، متقابل یا متقابل ادعا از هرگونه ادعا ، دعوی متقابل یا دعوی متقابل توسط طرف دیگر دفاع کند.( خلیل آسایش وکیل، مرکز داوری بین المللی امارات difc))

داوری بین المللی، مرکز داوری DIFC دبی، وکیل پرونده داوری دبی DIFC، وکیل پرونده داوری در دبی، وکیل بین المللی در دبی، مرکز داوری بین المللی دبی DIFC

درباره خلیل آسایش

اینجانب خلیل آسایش عضو کانون وکلای تهران با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوق تجارت بین الملل و سالها سابقه انجام امور وکالت در در موضوعات حقوقی مختلف در کشور امارات متحده عربی، اتاق داوری بین المللی پاریس و برلین (ICC) و همچنین وکالت در اجرای آرا قضایی در دادگاه های داخلی و خارجی  آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.

تماس با خلیل آسایش

error: Content is protected !!