اخبار و مقالات

مقررات کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک

مقررات کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک

ماده یکم ۱-کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک ناظر به شناسایی و اجرای آن دسته از احکام داوری است که در اختلاف بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و در قلمرو کشوری غیر از کشوری که در آن تقاضای شناسایی و اجرای حکم شده است صادر گردد. همچنین ناظر است بر احکام داوری که […]

ادامه مطلب
دیوان بین المللی داوری  (ICC)

دیوان بین المللی داوری (ICC)

    اتاق بازرگانی بین المللی یک سازمان غیرانتفاعی است که مقر آن در پاریس است و اکنون پس از هشتاد و اندی سال که از تأسیس آن می گذرد، همچنان همان اهداف و رسالتی را تعقیب میکند که پایه گذاران اولیه در نظر داشتند. این اتاق، که انعکاس صدای جامعه بازرگانی جهانی است، به […]

ادامه مطلب
نقش دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی در حل اختلافات بین المللی

نقش دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی در حل اختلافات بین المللی

توسعه روز افزون فعالیتهای بازرگانی بین المللی و سفارشها و قراردادهای بیشماری که درسطح جهانی برای کالاها و سرمایه گذاریها و استفاده از خدمات فنی و اختراعات ثبت شده ومهارتها منعقد می گردد موجب شده است که تعداد و نوع اختلافات ناشی از فعالیتهای اقتصادی بین المللی نیز افزایش یابد. در برخی از کشورها دادگاه […]

ادامه مطلب