دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 00971547961516

دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 00971547961516

مدارک و شرایط مورد نیاز اجرای حکم داوری خارجی ایران و فرانسه

اجرای حکم خارجی

اجرای حکم خارجی

تشریفات شناسایی آراء داوری خارجی :

این تشـریفات در بحث احکام و اسـناد خارجی در فصـل نهم قانون اجرای احکام مدنی به قرار ذیل پیش بینی شـده اسـت: به استناد ماده ۱۱۲قانون فوق الذکر متقاضی شناسایی و اجرای حکم باید به دادگاه عمومی محل اقامت محکوم علیه در ایران و یا محل سکونت وی در ایران و در صورت نداشتن هیچیك از آن دو به دادگاه عمومی شهرستان تهران رجوع نماید و اجرای حکم را کتباً تقاضا نماید. بر اساس ماده ۱۱۸ این قانون، متقاضی باید به تقاضای اجرای خود اسناد زیر را ضمیمه نماید:

۱-نسخه ای از رونوشت حکم خارجی با ترجمه ر سمی و با تایید مامور سیا سی و کنسولی کشور صادر کننده حکم.

۲-رونو شت دستور اجرای حکم از طرف مرجع صالحیتدار با ترجمه.

۳-گواهی نماینده سیاسی و یا کنسولی یکی از طرفین راجع به صدور دستور اجرای حکم از طرف مقامات صالح.

۴-گواهی امضاء نمایندگان سیاسی یا کنسولی توسط وزارت امور خارجه. همچنین دادگاه طبق ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبولی تقاضا و لازم الجرا بودن حکم را صادر و دستور اجرا میدهد یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام میدارد.

همچنین در ماده ۱۱۱ همین قانون به این اشاره شده است که قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می تواند ظرف مدت ۱۱ روز از آن تجدید نظر بخواهد. همچنین ماده۱۱۱ نحوه رسیدگی و وارد بودن یا رد کرد آن تقاضا را مورد بررسی قرار میدهد.

حکم صادره از دادگاه تجدید نظر در این رابطه قابلیت فرجام خواهی ندارد. در خصــوص ماده ۱۱۲ که بحث مرجع تقاضــای اجرای حکم را بیان میکند باید گفت که در فرانسه طبق ماده ۱۴۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی صلاحیت رسیدگی به تقاضای اجرای حکم خارجی را دارد که حکم در حوزه صلاحیت او صادر شده با شد .

در اغلب کشور ها نظیر ترکیه مرجع صالح برای صدور دستور اجرای احکام خارجی دادگاه مرکز است. این روش اخیر از ماده ۱۱۲ مناسب تر است، زیرا اجازه اجتناب از مشکلات مربوط به پیدا کردن اقامت یا محل سکونت محکوم علیه را میدهد. همچنین در فرانسه تجدیدنظر خواهی از رای داوری اصولا قابل پذیرش است مگر اینکه طرفین از تجدیدنظر خواهی انصراف داده باشند.

بیشتر بخوانید: اجرای رای خارجی

درباره خلیل آسایش

اینجانب خلیل آسایش وکیل اجرای احکام خارجی و عضو کانون وکلای تهران با آشنایی از مقررات حقوق تجارت بین الملل و سالها سابقه انجام امور وکالت در موضوعات حقوقی مختلف در کشور امارات متحده عربی، اتاق داوری بین المللی پاریس و برلین (ICC) و همچنین وکالت در اجرای آرا قضایی در دادگاه های داخلی و خارجی  آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.

تماس با خلیل آسایش