نوشته هایی با برچسب "خلیل آسایش، اجرای رای خارجی، وکیل با تخصص اجرای رای خارجی، خلیل آسایش"

ملزومات اجرای رای خارجی

ملزومات اجرای رای خارجی

فرایند اجرای حکم خارجی و بیگانه در دادگاهای ایران  اجرای حکم دادگاه خارجی حکمی که در خارج از کشور صادر شود می ­تواند در ایران مطابق مقررات اجرا گردد. حكم قطعی و لازم الاجرای صادره از دادگاه خارجی اعتبار امر مختومه را دارد و این اعتبار به هیچ وجه از حكم خارجی سلب نشده و […]

ادامه مطلب

مدارک مورد نیاز اجرای رای خارجی

فرایند اجرای حکم خارجی و بیگانه در دادگاهای ایران  اجرای حکم دادگاه خارجی حکمی که در خارج از کشور صادر شود می ­تواند در ایران مطابق مقررات اجرا گردد. حكم قطعی و لازم الاجرای صادره از دادگاه خارجی اعتبار امر مختومه را دارد و این اعتبار به هیچ وجه از حكم خارجی سلب نشده و […]

ادامه مطلب
مدارک مورد نیاز اجرای رای خارجی

مدارک مورد نیاز اجرای رای خارجی

فرایند اجرای حکم خارجی و بیگانه در دادگاهای ایران  اجرای حکم دادگاه خارجی حکمی که در خارج از کشور صادر شود می ­تواند در ایران مطابق مقررات اجرا گردد. حكم قطعی و لازم الاجرای صادره از دادگاه خارجی اعتبار امر مختومه را دارد و این اعتبار به هیچ وجه از حكم خارجی سلب نشده و […]

ادامه مطلب