نوشته هایی با برچسب "شناسایی و اجرای رای خارجی در فرانسه،شناسایی و اجرای رای خارجی در فرانسه،شناسایی و اجرای رای خارجی در فرانسه،"

شناسایی و اجرای رای خارجی در فرانسه

شناسایی و اجرای رای خارجی در فرانسه

  شناسایی و اجرای رای خارجی در فرانسه  مقدّمه اين يك واقعيت است كه كشور فرانسه ، به نحو نسبتاً وسيعي، آثار تصميماتي را كه به نام او صادر شده اند ، در سرزمين خود مي پزيرد . اين اقدام فرانسه البتّه و قبل از هر چيز مطابق كنوانسيونهاي بين المللي عديدهاي صورت ميگيرد كه […]

ادامه مطلب