نوشته هایی با برچسب "اجرای حکم خارجی در ایران"

اجرای حکم دادگاه امارات در ایران/ الزامات اجرای احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در ایران

اجرای حکم دادگاه امارات در ایران/ الزامات اجرای احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در ایران

خلیل آسایش وکیل پایه یک دادگستری ضمن تشکر از شما کاربر محترم که سایت بنده را جهت استفاده از خدمات حقوقی انتخاب نموده اید. به اطلاع شما می رسانم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات و مشاوره حقوقی داخلی و بین المللی راه اندازی شده است.  اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و همچنین سابقه وکالت در زمینه های اجرای […]

ادامه مطلب
اجرای حکم دادگاه امارات در ایران

اجرای حکم دادگاه امارات در ایران

​ خلیل آسایش وکیل پایه یک دادگستری ضمن تشکر از شما کاربر محترم که سایت بنده را جهت استفاده از خدمات حقوقی انتخاب نموده اید. به اطلاع شما می رسانم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات و مشاوره حقوقی داخلی و بین المللی راه اندازی شده است.  اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و همچنین سابقه وکالت در زمینه […]

ادامه مطلب
مدارکات و ملزومات اجرای حکم داوری خارجی در دادگاه های ایران

مدارکات و ملزومات اجرای حکم داوری خارجی در دادگاه های ایران

خلیل آسایش وکیل پایه یک دادگستری ضمن تشکر از شما کاربر محترم که سایت بنده را جهت استفاده از خدمات حقوقی انتخاب نموده اید. به اطلاع شما می رسانم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات و مشاوره حقوقی داخلی و بین المللی راه اندازی شده است.  اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و همچنین سابقه وکالت در زمینه های اجرای […]

ادامه مطلب
اجرای رای دادگاه امارات در ایران/ فرایند اجرای حکم خارجی و بیگانه در دادگاهای ایران

اجرای رای دادگاه امارات در ایران/ فرایند اجرای حکم خارجی و بیگانه در دادگاهای ایران

خلیل آسایش وکیل پایه یک دادگستری ضمن تشکر از شما کاربر محترم که سایت بنده را جهت استفاده از خدمات حقوقی انتخاب نموده اید. به اطلاع شما می رسانم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات و مشاوره حقوقی داخلی و بین المللی راه اندازی شده است.  اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و همچنین سابقه وکالت در زمینه های اجرای […]

ادامه مطلب
ICC RULES OF ARBITRATION

ICC RULES OF ARBITRATION

Article 1: International Court of Arbitration 1) The International Court of Arbitration (the “Court”) of the International Chamber of Commerce (the “ICC”) is the independent arbitration body of the ICC. The statutes of the Court are set forth in Appendix I. 2) The Court does not itself resolve disputes. It administers the resolution of disputes […]

ادامه مطلب
مقررات کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک

مقررات کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک

ماده یکم ۱-کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک ناظر به شناسایی و اجرای آن دسته از احکام داوری است که در اختلاف بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و در قلمرو کشوری غیر از کشوری که در آن تقاضای شناسایی و اجرای حکم شده است صادر گردد. همچنین ناظر است بر احکام داوری که […]

ادامه مطلب
پیوستن ایران به کنوانسیون نیویورک

پیوستن ایران به کنوانسیون نیویورک

The Contracting State and the New York Convention Name of Contracting State (also specify jurisdiction(s), if relevant) Islamic Republic of Iran. Date of entry into force of the New York Convention 13 January 2002. Has any reservation been made under Art. I(3) of the New York Convention regarding: (a) reciprocity? Yes. (b) commercial relationships? Yes. […]

ادامه مطلب
معرفی مراکز داوری بین المللی در دنیا 

معرفی مراکز داوری بین المللی در دنیا 

مرکز داوری بین المللی دبیتاسیس : سال 1994 . بدنه ی اصلی داوری در دبی میباشد و معمولا برای داوری های ساخت در خاورمیانه استفاده میشود . مرکز بین المللی حل اختلافات سرمایه گذاریتاسیس : سال 1966 . این موسسه داوری بین المللی  به صورت یک معاهده چند جانبه توسط مدیران اجرایی بانک جهانی در واشنگتن با هدف ارتقاء روند سرمایه‌گذاری در سطح بین المللی تحت […]

ادامه مطلب
اجرای رای خارجی

اجرای رای خارجی

خلیل آسایش وکیل پایه یک دادگستری ضمن تشکر از شما کاربر محترم که سایت بنده را جهت استفاده از خدمات حقوقی انتخاب نموده اید. به اطلاع شما می رسانم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات و مشاوره حقوقی موضوعات داخلی و بین المللی راه اندازی شده است.  اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و انجام امور وکالت در زمینه داوری بین […]

ادامه مطلب