نوشته هایی با برچسب "اجرای حکم خارجی در ایران"

اجرای حکم حقوقی خارجی در ایران

شرایط اجرای احکام مدنی صادره از دادگاه های خارجی کدام است؟ ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی شرایط مربوط به اجرای احکام مدنی صادره از دادگاه های خارجی را تعیین نموده است، این شرایط عبارتند از: 1- حکم از محاکم کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادره […]

ادامه مطلب
اجرای حکم دادگاه امارات در ایران/ الزامات اجرای احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در ایران

اجرای حکم دادگاه امارات در ایران/ الزامات اجرای احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در ایران

خلیل آسایش وکیل پایه یک دادگستری ضمن تشکر از شما کاربر محترم که سایت بنده را جهت استفاده از خدمات حقوقی انتخاب نموده اید. به اطلاع شما می رسانم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات و مشاوره حقوقی داخلی و بین المللی راه اندازی شده است.  اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و همچنین سابقه وکالت در زمینه های اجرای […]

ادامه مطلب
اجرای حکم دادگاه امارات در ایران

اجرای حکم دادگاه امارات در ایران

​ خلیل آسایش وکیل پایه یک دادگستری ضمن تشکر از شما کاربر محترم که سایت بنده را جهت استفاده از خدمات حقوقی انتخاب نموده اید. به اطلاع شما می رسانم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات و مشاوره حقوقی داخلی و بین المللی راه اندازی شده است.  اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و همچنین سابقه وکالت در زمینه […]

ادامه مطلب
مدارکات و ملزومات اجرای حکم داوری خارجی در دادگاه های ایران

مدارکات و ملزومات اجرای حکم داوری خارجی در دادگاه های ایران

خلیل آسایش وکیل پایه یک دادگستری ضمن تشکر از شما کاربر محترم که سایت بنده را جهت استفاده از خدمات حقوقی انتخاب نموده اید. به اطلاع شما می رسانم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات و مشاوره حقوقی داخلی و بین المللی راه اندازی شده است.  اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و همچنین سابقه وکالت در زمینه های اجرای […]

ادامه مطلب
اجرای رای دادگاه امارات در ایران/ فرایند اجرای حکم خارجی و بیگانه در دادگاهای ایران

اجرای رای دادگاه امارات در ایران/ فرایند اجرای حکم خارجی و بیگانه در دادگاهای ایران

خلیل آسایش وکیل پایه یک دادگستری ضمن تشکر از شما کاربر محترم که سایت بنده را جهت استفاده از خدمات حقوقی انتخاب نموده اید. به اطلاع شما می رسانم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات و مشاوره حقوقی داخلی و بین المللی راه اندازی شده است.  اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و همچنین سابقه وکالت در زمینه های اجرای […]

ادامه مطلب
ICC RULES OF ARBITRATION

ICC RULES OF ARBITRATION

Article 1: International Court of Arbitration 1) The International Court of Arbitration (the “Court”) of the International Chamber of Commerce (the “ICC”) is the independent arbitration body of the ICC. The statutes of the Court are set forth in Appendix I. 2) The Court does not itself resolve disputes. It administers the resolution of disputes […]

ادامه مطلب
پیوستن ایران به کنوانسیون نیویورک

پیوستن ایران به کنوانسیون نیویورک

The Contracting State and the New York Convention Name of Contracting State (also specify jurisdiction(s), if relevant) Islamic Republic of Iran. Date of entry into force of the New York Convention 13 January 2002. Has any reservation been made under Art. I(3) of the New York Convention regarding: (a) reciprocity? Yes. (b) commercial relationships? Yes. […]

ادامه مطلب