دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 00971547961516

دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 00971547961516

About Khalil Asayesh

area of ​​expertise

I am Khalil Asaish, a member of the Tehran Bar Association, with familiarity with the regulations of international trade law and the experience of practicing law in the Paris and Berlin International Chamber of Commerce, as well as the execution of judicial decisions in domestic and foreign courts, including ( Turkey, United Arab Emirates, Oman, etc.) I am ready to provide legal services.

اجرای رای خارجی ، اجرای حکم خارجی
اجرای رای خارجی خلیل آسایش

field of work

dear user

I am Khalil Asayesh, Iranian lawyer from the Tehran Bar Association with license number 21129) Thank you for choosing my site to use legal services. We would like to inform you that this site has been set up with the aim of improving the level of legal information, legal advice and solving problems of domestic and international law

My specialty is in the field of international companies and contracts, I have experience in advocacy in international arbitration, as well as experience in enforcing foreign judgments in Iranian courts and courts outside Iran (including Germany, France, Turkey, UAE.and Oman), so I am ready to provide you with legal services in this regard.

:Telephone contact and whats app numbers
09124439719 Iran
00971521583759 United Arab Emirates ( whats app)
“We are not responsible for holidays and non-working hours”

درباره خلیل آسایش

اینجانب خلیل آسایش وکیل اجرای احکام خارجی و عضو کانون وکلای تهران با آشنایی از مقررات حقوق تجارت بین الملل و سالها سابقه انجام امور وکالت در موضوعات حقوقی مختلف در کشور امارات متحده عربی، اتاق داوری بین المللی پاریس و برلین (ICC) و همچنین وکالت در اجرای آرا قضایی در دادگاه های داخلی و خارجی  آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.

تماس با خلیل آسایش

error: Content is protected !!