خلیل آسایش اجرای رای خارجی و اجرای حکم خارجی

اجرای رای و حکم خارجی.، داوری بین المللی

اخبار و مقالات

ماده یکم ۱-کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک ناظر به شناسایی و اجرای آن دسته از احکام داوری است که در اختلاف بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و در قلمرو کشوری غیر از...

    اتاق بازرگانی بین المللی یک سازمان غیرانتفاعی است که مقر آن در پاریس است و اکنون پس از هشتاد و اندی سال که از تأسیس آن می گذرد، همچنان همان اهداف و رسالتی را تعقیب میکند که...

اجرای رای خارجی توسعه روز افزون فعالیتهای بازرگانی بین المللی و سفارشها و قراردادهای بیشماری که درسطح جهانی برای کالاها و سرمایه گذاریها و استفاده از خدمات فنی و اختراعات ثبت شده...

error: کپی ممنوع!!! کاربری شما بصورت خود کار ثبت و پیگرد قانونی دارد
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.