دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 00971547961516

دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 00971547961516

اجرای حکم دادگاه کیفری دادگاه ایران در ترکیه

اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و همچنین سابقه وکالت در زمینه های اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و خارجی و انجام امور وکالتی در موضوعات داوری بین المللی کشورهای مختلف اروپایی و خاورمیانه ( آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و عمان…)  آماده ارائه خدمات حقوقی به شما می باشم.

 

                                                  “هرگونه کپی بر داری پیگرد قانونی دارد”

موضوع:اجرای حکم و رای دادگاه کیفری ایران در کشور ترکیه

در موارد متعددی، بسیاری از متهمین ایرانی بعد از ارتکاب جرم به کشور های همجوار از جمله ترکیه متواری می گردند که در این زمینه سوالات بسیاری مطرح شده است، از جمله اجرای حکم کیفری دادگاه ایران در کشور ترکیه علیه متهم ایرانی می باشد، لذا در این مطلب به اختصار بخشی از تجربیاتم در خصوص موضوع مطرح شده به اطلاع شماره می رساند.


آیا دادگاه دادگاه ترکیه حکم خارجی از جمله ایران را در موضوعات کلاهبرداری علیه متهم ساکن ترکیه اجرا می کند؟
مطابق قانون کشور ترکیه در قوانین مربوطه اجرای حکم و رای خارجی از جمله ایران، اجرای احکام کیفری پیش بینی نشده است، با این حال ، طبق حکم دادگاه عالی دیوان عالی کشور ترکیه  در تاریخ 15 نوامبر 1984 (صلاحیت شماره 1984/9293 و تصمیم شماره 1984/9484) ، دادگاه ترکیه حکم کیفری را مطلقاً اجرا نمی نماید و بر خلاف احکام حقوقی و مدنی خارجی اقدام به بررسی ماهیتی حکم می نماید که در صورت قانونی بودن آن اجرا خواهد نمود.


آیا دادگاه ترکیه رای دادگاه خارجی از جمله ایران را جهت اجرا با قوانین اساسی مطابق نموده یا مطلقاً اجرا می نماید؟
لازم به توضیح است دادگاه ترکیه، رای دادگاه ایران را جهت مطابقت با قوانین اساسی مورد بررسی قرار نمی دهد. با این حال ، رای و حکم دادگاه ایرانی صادر شده نباید در مورد موضوعی باشد که در صلاحیت قضایی دادگاه های ترکیه باشد، مانند مواردی که رای و حکم صادر شده از دادگاه ایران در مورد اموال غیرمنقول و در مورد بیمه باشد، در این صورت دادگاه ترکیه اقدام به اجرای حکم دادگاه ایرانی نمی نماید جز با مطابق با قوانین اساسی داخلی.

با توجه به سیاست های عمومی ، دادگاه ترکیه به طور رسمی بررسی می کند که آیا اجرای حکم ایران صریحاً نظم عمومی ترکیه را نقض می کند یا خیر. حکم خارجی اگر صریحاً نظم عمومی ترکیه را نقض کند ، قابل اجرا نیست.

رأی دادگاه عالی در مورد وحدت احکام متضاد مورخ 10 فوریه 2012 و به شماره 2010/1 E ، 2012/1 K ادعا می کند که عدم استدلال رای و حکم خارجی به خودی خود نقض کننده نظم عمومی ترکیه نیست و بنابراین مانع اجرای حکم ایرانی نمی شود.


اگر حکم دادگاه ایران که درخواست اجرای آن شده است با حکم قطعی دادگاه دیگری که مربوط به همان طرفین یا همان موضوع در تضاد باشد، آیا دادگاه ترکیه حکم دادگاه ایران را اجرا می نماید؟
لازم به توضیح است که اجرای تصمیمات و آرا متناقض تحت قوانین ترکیه پیش بنی نشده ولی با این حال، یک نظر علمی وجود دارد که اگر حکم خارجی با یک حکم قطعی دگر مغایرت داشته باشد، دادگاه ترکیه نمی تواند حکم خارجی را اجرا کند. لازم به ذکر است که برای صحبت در مورد آرا متناقض دادگاه ها، طرفین و موضوع رای و حکم خارجی باید همان مواردی و اشخاصی باشند که در رای نهایی و قطعی وجود دارد. رأی نهایی و قطعی می تواند رأی دادگاه ترکیه باشد یا رأی خارجی دیگری که قبلاً توسط دادگاه ترکیه به رسمیت شناخته شده یا اجرا شده است.

اجرای احکام ایران علیه شخصی غیر از محکوم علیه در ترکیه
آیا دادگاه ترکیه می تواند حکم و رای کیفری دادگاه ایرانی علیه شخصی غیر از محکوم علیه اجرا نماید؟
خیر دادگاه ترکیه نمی تواند حکمی را علیه طرف دیگری غیر از محکوم علیه در حکم دادگاه ایران اجرا کند. به عنوان یک اصل کلی ، احکام و اجرای رای خارجی در ترکیه فقط برای طرفین دعوا لازم الاجرا است.

به طور مطلوبی با حوزه های قضایی برخورد کرد
آیا حکم و رای قضایی برخی از کشور های خارجی بیش از احکام برخی دیگر از کشور ها در ترکیه قابل اجرا هستند؟ اگر چنین است ، چرا؟
کشور ترکیه احترام بیشتری به حکم و رای برخی از کشور های خارجی قائل نیست با این حال، اقدام دادگاه ترکیه در موارد معامله متقابل ( در مواردی که معاضدت قضایی متقابل موجود نیست) برای برخی از کشور های خارجی ممکن است بیشتر طول بکشد، زیرا دادگاه ها ترکیه گاهی اوقات ترجیح می دهند که اقدام متقابل را با وزارت دادگستری ترکیه تأیید و بررسی کنند، ولی کشور ایران به دلیل داشتن قراردادهای متقابل و معاضدت قضایی با کشور ترکیه دارای این مانع نمی باشد

تغییر رای
آیا دادگاه ترکیه می تواند حکم دادگاه ایران را در اجرا تغییر یا محدود نماید؟
دادگاه ترکیه رأی حکم دادگاه ایران را بررسی خواهد کرد تا تعیین کند که آیا شرایط لازم برای اجرای رای خارجی رعایت شده است یا خیر، دادگاه می تواند تصمیم بگیرد که حکم خارجی را به طور کلی یا به طور جزئی طبق ماده 56 PIL اجرا کند.

با این حال ، دادگاه نمی تواند حکم خسارت را تغییر دهد یا آن را محدود کند ، به شرطی که این حکم نقض نظم عمومی ترکیه نباشد. 

ضمناً در امور مدنی مطابق اصل کلی تعهد دادگاه های مدنی به درخواست شاکی، در قانون ترکیه ، اگر مدعی فقط بخشی از حکم را برای اجرا درخواست کند، قسمت مذکور توسط دادگاه اجرا می شود.

اجرای رای خارجی، اجرای حکم خارجی در ایران، وکیل اجرای حکم خارجی در ایران، وکیل اجرای رای خارجی در ایران، اجرای رای خارجی، اجرای حکم دادگاه خارجی در دادگاه ایران، وکیل با تخصص اجرای حکم و رای خارجی ، خلیل آسایش، اجرای حکم دادگاه امارات، اجرای حکم دادگاه عمان، اجرای حکم دادگاه عراق، اجرای حکم دادگاه ترکیه، اجرای حکم دادگاه کویت

درباره خلیل آسایش

اینجانب خلیل آسایش عضو کانون وکلای تهران با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوق تجارت بین الملل و سالها سابقه انجام امور وکالت در در موضوعات حقوقی مختلف در کشور امارات متحده عربی، اتاق داوری بین المللی پاریس و برلین (ICC) و همچنین وکالت در اجرای آرا قضایی در دادگاه های داخلی و خارجی  آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.

تماس با خلیل آسایش

error: Content is protected !!