دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 00971547961516

دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 00971547961516

وکیل ایرانی اجرای حکم رای دادگاه ایران در ترکیه/خلیل آسایش

اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و همچنین سابقه وکالت در زمینه های اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و خارجی و انجام امور وکالتی در موضوعات داوری بین المللی کشورهای مختلف اروپایی و خاورمیانه ( آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و عمان…)  آماده ارائه خدمات حقوقی به شما می باشم.

                                                  هرگونه کپی بر داری پیگرد قانونی دارد”

بررسی اجرای رای و حکم دادگاه ایران در ترکیه، مطالبه ارز و خسارت غیر از لیر


آیا دادگاه ترکیه در به رسمیت شناختن رای و حکم دادگاه ایران، حکم خسارت یا محکومیت مالی را به لیر تبدیل می کند و عواملی مانند بهره و هزینه های دادرسی را در نظر می گیرد؟ در صورت مجاز بودن ادعای بهره در حکم دادگاه ایران، دادگاه ترکیه کدام قانون نرخ بهره را کنترل می کند؟
دادگاه های ترکیه حکم مالی و  خسارت از دادگاه خارجی را به واحد پول محلی و لیر تبدیل نمی کنند. با این حال ، در طی فرآیند وصول طلب، بدهکار ممکن است ترجیح دهد پرداخت را به پول ترکی لیر و معادل ارز خارجی انجام دهد. ضمناً هزینه دادرسی و حق الوکاله رسمی، با توجه به تعرفه سالانه کانون وکلای ترکیه به نفع متقاضی به لیر تعیین خواهد کرد، ضمناً نرخ بهره تعیین شده در حکم دادگاه ایران تا زمان اجرای کامل حکم در ترکیه اعمال خواهد شد.


آیا دستور دادگاه ترکیه مبنی بر اجرای حکم و رای دادگاه ایران در ترکیه قابل اعتراض و تجدید نظر می باشد؟
بر اساس ماده 57 قانون حقوق بین الملل خصوصی و قانون آیین دادرسی بین المللی (PIL) ، تصمیمات دادگاه در مورد به رسمیت شناختن و اجرای حکم خارجی می تواند طبق مقررات کلی قانون آیین دادرسی ترکیه قابل تجدیدنظر باشد.

طبق قوانین ترکیه ، دادگاه ها ابتدا تصمیمات موقت و کوتاه خود را صادر می کنند و پس از دو یا سه هفته، تصمیمات مستدل صادر می شود. رای دادگاه بدوی عمومی ترکیه جهت اجرای حکم دادگاه ایران می تواند ظرف دو هفته از ابلاغ رای مستدل در دادگاه تجدیدنظر ترکیه منطقه ای تجدیدنظر شود. طرفین همچنین حق دارند در طی دو هفته از ابلاغ رای دادگاه تجدیدنظر منطقه ای، درمورد رای صادره توسط دادگاه تجدیدنظر منطقه ای در دیوان عالی کشور ترکیه تجدیدنظر كنند.

روند تجدیدنظر از اجرای رای دادگاه خارجی در ترکیه، مانع اجرای حکم و تشکیل پرونده اجرایی می گردد. به عبارت دیگر ، اجرای حکم دادگاه ایران تا زمان قطعی شدن تصمیم دادگاه ترکیه در مورد اجرای حکم ایرانی قابل اجرا نیست.

اگر بدهکار به تصمیم دادگاه ترکیه در مورد اجرای حکم خارجی عمل نکند، مدعی می تواند با درخواست به دفتر اجرای احکام دادگاه منطقه ای ترکیه ، تصمیم را اجرا کند. بدهکار باید ظرف هفت روز از زمان ابلاغ ، دستورالعمل اجرایی را رعایت کند. در غیر این صورت ، مدعی می تواند درخواست توقیف دارایی هایی را که ممکن است بدهکار در ترکیه داشته باشد، مطرخ کند.

اجرای رای خارجی، اجرای حکم خارجی در ایران، وکیل اجرای حکم خارجی در ایران، وکیل اجرای رای خارجی در ایران، اجرای رای خارجی، اجرای حکم دادگاه خارجی در دادگاه ایران، وکیل با تخصص اجرای حکم و رای خارجی ، خلیل آسایش، اجرای حکم دادگاه امارات، اجرای حکم دادگاه عمان، اجرای حکم دادگاه عراق، اجرای حکم دادگاه ترکیه، اجرای حکم دادگاه کویت

درباره خلیل آسایش

اینجانب خلیل آسایش وکیل اجرای احکام خارجی و عضو کانون وکلای تهران با آشنایی از مقررات حقوق تجارت بین الملل و سالها سابقه انجام امور وکالت در موضوعات حقوقی مختلف در کشور امارات متحده عربی، اتاق داوری بین المللی پاریس و برلین (ICC) و همچنین وکالت در اجرای آرا قضایی در دادگاه های داخلی و خارجی  آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.

تماس با خلیل آسایش

error: Content is protected !!