دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 971581909205+

دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 971581909205+

اعتراض و توقف به اجرای حکم خارجی غیابی

توقف و اعتراض به اجرای حکم خارجی

اینجانب خلیل آسایش با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و انجام امور وکالت در زمینه اجرای رای خارجی و احکام خارجی بصورت تخصصی در دادگاه داخلی و خارجی از جمله (آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی عمان و…..)  آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.

اجرای رای خارجی

اجرای رای خارجی

آیا برای اجرا و یا اعتراض به اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران نیاز به وکیل متخصص است؟ شرایط واخواهی نسبت به حکم خارجی غیابی چیست؟ 

بسیاری بر این باور هستند که با صدور رای خارجی علیه محکوم علیه ایرانی، ادامه مسیر از جمله صدور رای دادگاه ایران جهت اجرای حکم خارجی و یا اعتراض به اجرای حکم خارجی ( توقف اجرای رای خارجی) موضوعی آسان و روتین بوده و دادگاه ایرانی در هر حال رای و حکم خارجی غیابی و حضوری را اجرا می نماید و یا به صرف اعتراض، از اجرای حکم خوداری می کند، لذا میتوان شخصاً و یا توسط هر وکیلی این مهم را عملی نمود.

در حالی که اجرای رای خارجی علی الخصوص اجرای آرا کشورهایی که دارای معاهده و قرارداد متقابل با ایران نیستند، از حساسیت و پیچیدگی بسیار بالایی برخوردار می باشد، به نحوی که اهمیت اخذ حکم در کشور ایران جهت اجرای رای، کم تر از اخذ حکم ماهوی قطعی در خارج از ایران نمی باشد.

از طرفی اعتراض به اجرای حکم خارجی غیابی و اخذ دستور توقف اجرای حکم خارجی دارای شرایط و قواعد بسیار تخصصی و پیجدیده می باشد چرا که در بسیاری از موارد برای توقف اجرای حکم خارجی بایستی با تسلط به شرایط شکلی و ماهوی قوانین کشور خارجی صادر کنند رای انجام شود و جهت توقف اجرای حکم خارجی غیر قانونی بودن حکم کشور مبدا را برای دادگاه ایرانی اثبات شود.

لذا با توجه به خاص بودن موضوع تعداد بسیار اندکی از وکلا در این خصوص دارای تجربه کافی بوده و از نقاط ضعف و قوت قانونی مطلع می باشد و بهره بردن از یک وکیل متخصص می تواند نقش بسزایی در هدر نرفتن هزینه و وقت ایفا نماید.

آیا حکم غیابی خارجی قابل اعتراض است؟ آیا با اعتراض، اجرای حکم غیابی خارجی متوقف می شود؟

بسیاری بر این باور هستند که با صدور رای خارجی علیه محکوم علیه ایرانی، ادامه مسیر از جمله صدور رای دادگاه ایران جهت اجرای حکم خارجی و یا اعتراض به اجرای حکم خارجی ( توقف اجرای رای خارجی) موضوعی آسان و روتین بوده و دادگاه ایرانی در هر حال رای و حکم خارجی غیابی و حضوری را اجرا می نماید و یا به صرف اعتراض، از اجرای حکم خوداری می کند، لذا میتوان شخصاً و یا توسط هر وکیلی این مهم را عملی نمود.

 

در حالی که اجرای رای خارجی علی الخصوص اجرای آرا کشورهایی که دارای معاهده و قرارداد متقابل با ایران نیستند، از حساسیت و پیچیدگی بسیار بالایی برخوردار می باشد، به نحوی که اهمیت اخذ حکم در کشور ایران جهت اجرای رای، کم تر از اخذ حکم ماهوی قطعی در خارج از ایران نمی باشد.

از طرفی اعتراض به اجرای حکم خارجی غیابی و اخذ دستور توقف اجرای حکم خارجی دارای شرایط و قواعد بسیار تخصصی و پیجدیده می باشد چرا که در بسیاری از موارد برای توقف اجرای حکم خارجی بایستی با تسلط به شرایط شکلی و ماهوی قوانین کشور خارجی صادر کنند رای انجام شود و جهت توقف اجرای حکم خارجی غیر قانونی بودن حکم کشور مبدا را برای دادگاه ایرانی اثبات شود.

لذا با توجه به خاص بودن موضوع تعداد بسیار اندکی از وکلا در این خصوص دارای تجربه کافی بوده و از نقاط ضعف و قوت قانونی مطلع می باشد و بهره بردن از یک وکیل متخصص می تواند نقش بسزایی در هدر نرفتن هزینه و وقت ایفا نماید.

درباره خلیل آسایش

اینجانب خلیل آسایش عضو کانون وکلای تهران با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوق تجارت بین الملل و سالها سابقه انجام امور وکالت در در موضوعات حقوقی مختلف در کشور امارات متحده عربی، اتاق داوری بین المللی پاریس و برلین (ICC) و همچنین وکالت در اجرای آرا قضایی در دادگاه های داخلی و خارجی  آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.

تماس با خلیل آسایش

error: Content is protected !!