ثبت دادخواست در امارات. اقامi دعوا در دادگاه های امارات

ثبت دادخواست و اقامه دعوا در دادگاه های امارات

خلیل آسایش وکیل پایه یک دادگستری

انجام امور وکالت در دادگاه های امارات 

آشنایی نسبت به قوانین و مقرات و دادگاه های حقوقی امارات

http://iranlawer.blogfa.com/

Courts of First Instance

The courts of first instance have general jurisdiction over all types of cases filed in the capital city of Abu Dhabi, with the exception of cases excluded by law. They consist of three-judge major chambers and one-judge minor chambers. These courts are the largest ones in the UAE, given the number of chambers and the cases heard, and they have the jurisdiction to consider cases primarily filed before them.