دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 00971547961516

دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 00971547961516

Filing a lawsuit ثبت دادخواست در دادگاه امارات

ثبت دادخواست و اقامه دعوا در دادگاه های امارات

خلیل آسایش وکیل پایه یک دادگستری

انجام امور وکالت در دادگاه های امارات 

آشنایی نسبت به قوانین و مقرات و دادگاه های حقوقی امارات

Courts of First Instance

The courts of first instance have general jurisdiction over all types of cases filed in the capital city of Abu Dhabi, with the exception of cases excluded by law. They consist of three-judge major chambers and one-judge minor chambers. These courts are the largest ones in the UAE, given the number of chambers and the cases heard, and they have the jurisdiction to consider cases primarily filed before them.

Civil actions:

In terms of case type, this extensive term includes civil, commercial, administrative, labour, and personal status cases as well as cases of summary matters  . A Civil Case, in view of value or nature, can be either a major case tried by three judges, or a minor case tried by one judge.

Criminal proceedings:

Can be heard either before the felony chambers consisting of three judges, or before the misdemeanor and offense chambers operated by a single judge.

Locations of Abu Dhabi Courts of First Instance and affiliated division:

درباره خلیل آسایش

اینجانب خلیل آسایش وکیل اجرای احکام خارجی و عضو کانون وکلای تهران با آشنایی از مقررات حقوق تجارت بین الملل و سالها سابقه انجام امور وکالت در موضوعات حقوقی مختلف در کشور امارات متحده عربی، اتاق داوری بین المللی پاریس و برلین (ICC) و همچنین وکالت در اجرای آرا قضایی در دادگاه های داخلی و خارجی  آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.

تماس با خلیل آسایش

error: Content is protected !!