دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 971581909205+

دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 971581909205+

اجرای حکم دادگاه ایران در دادگاه امارات دبی

اجرای حکم و رای دادگاه ایران در امارت دبی

اجرای حکم و رای دادگاه ایران در امارات

 

اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و همچنین سابقه وکالت در زمینه های اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و خارجی و انجام امور وکالتی در موضوعات داوری بین المللی کشورهای مختلف اروپایی و خاورمیانه ( آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و عمان…)  آماده ارائه خدمات حقوقی به شما می باشم.

 

اجرای حکم دادگاه ایران در دادگاه امارات دبی

اجرای حکم دادگاه ایران در دادگاه امارات دبی

اجرای حکم دادگاه ایران در دادگاه امارات دبی

 

Simplifying and contributing to the judicial nexus worldwide: In a globalised era, where business

operations transcend geographical boundaries, countries and governments enter into bilateral/multilateral

conventions or treaties to aid reciprocal recognition and enforcement of foreign judgments.

With people and assets easily operating across borders, there are a multitude of disputes

affecting corporates and PSUs that span multifarious jurisdictions. In this regard, another astounding

foresightedness championed with prodigious effort, has orchestrated the United

Arab Emirates as an integral part of the international comity.

درباره خلیل آسایش

اینجانب خلیل آسایش عضو کانون وکلای تهران با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوق تجارت بین الملل و سالها سابقه انجام امور وکالت در در موضوعات حقوقی مختلف در کشور امارات متحده عربی، اتاق داوری بین المللی پاریس و برلین (ICC) و همچنین وکالت در اجرای آرا قضایی در دادگاه های داخلی و خارجی  آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.

تماس با خلیل آسایش

error: Content is protected !!