اجرای حکم دادگاه ایران در دادگاه امارات دبی

خلیل آسایش وکیل پایه یک دادگستری

ضمن تشکر از شما کاربر محترم که سایت بنده را جهت استفاده از خدمات حقوقی انتخاب نموده اید. به اطلاع شما می رسانم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات و مشاوره حقوقی داخلی و بین المللی راه اندازی شده است. 

اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و همچنین سابقه وکالت در زمینه های اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و خارجی و انجام امور وکالتی در موضوعات داوری کشورهای مختلف اروپایی و خاورمیانه ( آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و عمان…)  آماده ارائه خدمات حقوقی به شما می باشم.

09124439719 ایران

00971521583759 امارات

“ایام تعطیل و ساعات غیرکاری پاسخگو نمی باشیم “

Simplifying and contributing to the judicial nexus worldwide: In a globalised era, where business

operations transcend geographical boundaries, countries and governments enter into bilateral/multilateral

conventions or treaties to aid reciprocal recognition and enforcement of foreign judgments.

With people and assets easily operating across borders, there are a multitude of disputes

affecting corporates and PSUs that span multifarious jurisdictions. In this regard, another astounding

foresightedness championed with prodigious effort, has orchestrated the United

Arab Emirates as an integral part of the international comity.