اجرای حکم و رای دادگاه ایران در دادگاه امارات دبی

خلیل آسایش وکیل پایه یک دادگستری

ضمن تشکر از شما کاربر محترم که سایت بنده را جهت استفاده از خدمات حقوقی انتخاب نموده اید. به اطلاع شما می رسانم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات و مشاوره حقوقی داخلی و بین المللی راه اندازی شده است. 

اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و همچنین سابقه وکالت در زمینه های اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و خارجی و انجام امور وکالت در موضوعات داوری کشورهای مختلف اروپایی و خاورمیانه ( آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و عمان…)  آماده ارائه خدمات حقوقی به شما می باشم.

09124439719 ایران

00971521583759 امارات

“ایام تعطیل و ساعات غیرکاری پاسخگو نمی باشیم “

The New Enforcement Regime: a further step in the right direction

The United Arab Emirates has introduced further reforms regulating the enforcement of foreign arbitral awards.

In the last year, the UAE has taken a significant step towards aligning the UAE’s arbitration laws with international best practice with the introduction of Federal Law No. 6 of 2018 (“UAE Arbitration Law“), ratified on 13 May 2018. The UAE Arbitration Law set out the procedure for the enforcement of arbitration awards including foreign awards; however, it did not repeal the provisions dealing with the execution of foreign judgments (and awards) set out in Articles 235 to 238 of the UAE Civil Procedure Code (“CPC“). The discrepancies between the two separate regimes led to some uncertainty regarding the applicable law governing enforcement of foreign arbitral awards.