وجه تمایز داوری داخلی و بین المللی

اجرای رای خارجی خلیل آسایش

از جمله تفاوت داوری داخلی و بین المللی این است که در داوری داخلی، داوری می‌تواند جایگزین رسیدگی‌های قضایی در دادگاه‌ها باشد ولی در دعاوی بین‌المللی، داوری بین‌المللی شیوه منحصربه‌فرد حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی است.

دلیل این امر هم این است که پایه داوری بر تراضی طرفین استوار بوده و در حال حاضر هیچ مرجع یا دادگاه با صلاحیت عام وجود ندارد که داوری را جایگزین آن کنند.

یکی از تفاوت‌های دیگر این دو نوع داوری مربوط به قوانین حاکم بر فرآیند داوری است. بر اساس مقررات حقوق ایران، داوری داخلی اصولاً مشمول قانون آیین دادرسی مدنی بوده ولی داوری بین‌المللی مشمول قانون داوری تجاری بین‌المللی است.

هم‌چنین در مواردی که یک طرف داوری خارجی بوده و طرف دیگر دولت ایران یا یک نهاد دولتی باشد، تحت شرایطی تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضرورت دارد.

این امر در حقوق فرانسه نیز مشاهده شده و داوری‌های داخلی و بین‌المللی هر کدام تابع قوانین متفاوتی هستند.

در داوری داخلی، داور هم در قوانین شکلی و هم ماهوی تابع نظام حقوقی کشور متبوع بوده ولی در داوری بین‌المللی، بر اساس قانون داوری تجاری بین‌المللی، طرفین می‌توانند با رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آیین رسیدگی داوری توافق کنند. در مورد قوانین ماهوی نیز طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر آن را انتخاب کنند.