دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 00971547961516

دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 00971547961516

هزینه طرح دعوا در مرکز داوری DIFC دبی (امارات)

اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و انجام امور وکالت در زمینه داوری بین المللی (DIFC.ICC) و اجرای رای حکم دادگاه ایران در امارات در دادگاه های داخلی و خارجی از جمله ( آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و عمان…)  آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.

هزینه های داوری و هزینه های حقوقی مطابق مقررات مرکز داوری difc-lcia

مرکز داوری difc-lcia ماقع در ساختمان difc  شهر دبی که به داوری داخلی و بین المللی می پردازد، هزینه داوری را بر اساس حساسیت موضوع وقت و ساعتی که داوران برای موضوع داوری اختصاص میدهند تعیین میگردد لذا در این خصوص اگر موضوع پرونده ای دارای مبلغ بیشتری باشد لزوماً به نسبت پرونده ای که مبلغی مالی کمتری دارد هزینه بیشتری پرداخت نماید، ولی برای شروع پرونده بایستی 10 هزار درهم پرداخت گردد.

متن ذیل نیز برگرفته از قانون داوری مرکز داوری difc-lcia  در امارات می باشد

28.1 هزینه های داوری به غیر از هزینه های قانونی یا سایر هزینه هایی که خود طرفین متحمل شده اند (“هزینه های داوری”) توسط دادگاه LCIA مطابق با برنامه هزینه های داوری تعیین می شود. طرفین به طور مشترک و مجرد در قبال مرکز داوری DIFC-LCIA و دادگاه داوری هزینه های داوری مسئول خواهند بود.( وکیل، مرکز داوری بین المللی امارات difc) وکیل ایرانی در دبی

28.2 دیوان داوری باید با حکم یا دستور، مبلغ هزینه های داوری که توسط دادگاه LCIA تعیین شده است را اعلام کند. دیوان داوری باید نسبت هایی را که طرفین باید هزینه های داوری را بر عهده بگیرند تعیین کند. اگر دیوان داوری تصمیم گرفته باشد که تمام یا بخشی از هزینه های داوری به عهده طرف دیگری غیر از طرفی است که قبلاً این هزینه ها را با پرداخت به مرکز داوری DIFC-LCIA مطابق ماده 24 پرداخت کرده است ، طرف دوم حق بازیابی میزان مناسب هزینه های داوری از طرف سابق را خواهد داشت.

مرکز داوری بین المللی دبی DIFC

28.3 دیوان داوری همچنین این اختیار را دارد که با حکم یا حکمی تصمیم بگیرد که تمام یا بخشی از هزینه های قانونی یا دیگر هزینه های یک طرف (“هزینه های حقوقی”) توسط طرف دیگری پرداخت شود. دیوان داوری باید میزان هزینه های حقوقی را بر اساس مبنایی منطقی که مناسب می داند ، تعیین کند.

28.4 دیوان داوری باید تصمیمات خود را در مورد هزینه های داوری و هزینه های حقوقی بر اساس این اصل کلی اتخاذ کند که هزینه ها باید نشان دهنده موفقیت و شکست نسبی طرفین در صدور حکم یا داوری یا در موضوعات مختلف باشد ، مگر در مواردی که به نظر دیوان داوری در شرایط استفاده از چنین اصل کلی در توافق داوری یا غیر آن نامناسب خواهد بود. دیوان داوری همچنین می تواند رفتار طرفین و نمایندگان مجاز آنها در داوری را در نظر بگیرد ، از جمله هرگونه همکاری در تسهیل رسیدگی از نظر زمان و هزینه و عدم همکاری که منجر به تاخیر بی مورد و هزینه های غیر ضروری می شود. هرگونه تصمیم در مورد هزینه های دیوان داوری با دلایلی در حکم یا حکمی که حاوی چنین تصمیمی است گرفته می شود (مگر اینکه این حکم رضایت باشد)..

28.5 در صورتي كه طرفين قبل از اختلاف خود به هر نحوي توافق كرده باشند كه يك يا چند طرف تمام يا بخشي از هزينه هاي داوري و يا هزينه هاي حقوقي را بدون توجه به نتيجه هرگونه اختلاف ، داوري يا حكم ، اين توافقنامه بپردازند (به منظور لازم الاجرا) پس از تاریخ شروع ، کتباً توسط طرفین تأیید می شود..( وکیل، مرکز داوری بین المللی امارات difc)

28.6 اگر داوری با توافق یا غیر از این قبل از صدور رأی نهایی، متوقف، معلق و یا پس گرفته شود، طرفین به طور مشترک و مجرد در قبال مرکز داوری DIFC-LCIA   دبی مسئول پرداخت می باشند و دادگاه difc  هزینه دیوان داوری را تعیین می نماید.

پیش پرداخت هزینه ها در مرکز داوری بین المللی DIFC دبی (امارت)

مرکز داوری difc-lcia ماقع در ساختمان difc  شهر دبی که به داوری داخلی و بین المللی می یردازد، هزینه داوری را بر اساس حساسیت موضوع وقت و ساعتی که داوران برای موضوع داوری اختصاص میدهند تعیین میگردد لذا در این خصوص اگر موضوع پرونده ای دارای مبلغ بیشتری باشد لزوماً به نسبت پرونده ای که مبلغی مالی کمتری دارد هزینه بیشتری پرداخت نماید، ولی برای شروع پرونده بایستی 10 هزار درهم پرداخت گردد.

متن ذیل نیز برگرفته از قانون داوری مرکز داوری difc-lcia  در امارات می باشد

24.1 دادگاه LCIA ممکن است طرفین را به نسبتهای مختلف و در زمانهایی که مناسب می داند ، جهت پرداخت یکبار یا بیشتر به مرکز داوری DIFC-LCIA (، هدایت کند. 

24.2 کلیه پرداختهایی که طرفین بابت هزینه های داوری انجام می دهند باید توسط مرکز داوری DIFC-LCIA پرداخت یا به نحوی دیگر اعمال شود.

24.3 در صورتي كه در پايان داوري ، پيش پرداخت هزينه ها از مبلغ كل هزينه هاي داوري طبق ماده 28.1 تجاوز كند ، مبلغ مازاد توسط مركز داوري DIFC-LCIA به نسبتهاي ذيل به طرفين مسترد مي شود. ( خلیل آسایش وکیل، مرکز داوری بین المللی امارات difc))

24.4 مرکز داوری در حین رسیدگی، سعی می کند با طرفین تماس گرفته و ترتیب انتقال مازاد آن را بدهد. اگر پاسخی از طرفی دریافت نشود که طی 30 روز با آن تماس گرفته شود ، مرکز داوری DIFC-LCIA به آن طرف اطلاع می دهد که قصد دارد مبلغ اضافی را حفظ کند. اگر در 60 روز دیگر پاسخی دریافت نشود ، مبلغ غیرقابل برگشت تلقی می شود که از هرگونه حق مطالبه و/یا دریافت مبلغ اضافی چشم پوشی کرده است.

24.5 به استثنای شرایط استثنایی ، دیوان داوری نباید داوری را بدون اطلاع از ثبت کننده و متقاضی انجام دهد،

24.6 درصورتی که طرفی از پرداخت هزین Ar داوری طبق دستور دادگاه LCIA خودداری کند ، دادگاه LCIA می تواند طرف یا طرفهای دیگر را ملزم به انجام پیش پرداخت بیشتر برای هزینه ها به مقدار معادل اجازه دهید داوری ادامه دهد (منوط به هرگونه دستور یا حکمی در مورد هزینه های داوری).

24.7 در چنین شرایطی ، طرف دیگری که پیش پرداخت اضافی را برای هزینه ها انجام می دهد ، می تواند از دیوان داوری بخواهد که دستور یا حکمی را صادر کند تا این مبلغ را به عنوان بدهی فوری و قابل پرداخت طرف دیگر، به همراه هرگونه سود، بازیابی شود.

24.8 عدم انجام هرگونه پرداخت مورد نیاز توسط طرف ادعا کننده، متقاضی یا طرف متقابل، ممکن است توسط دادگاه LCIA یا دیوان داوری به ترتیب خروج از داوری ادعا ، دعوی متقابل یا دعوی متقابل تلقی شود. حذف چنین ادعا ، دعوای متقابل یا دعوی متقابل (حسب مورد) از محدوده صلاحیت دیوان داوری تحت توافقنامه داوری ، مشروط به شرایطی که توسط دادگاه LCIA یا دیوان داوری در مورد اعاده مجدد دعوا تصمیم گرفته شده است ، دعوای متقابل یا متقابل در صورت پرداخت بعدی توسط طرف ادعا کننده ، متقاضی یا تقاضای متقابل. این انصراف مانع از آن نخواهد بود که طرف مدعی ، متقابل یا متقابل ادعا از هرگونه ادعا ، دعوی متقابل یا دعوی متقابل توسط طرف دیگر دفاع کند.( خلیل آسایش وکیل، مرکز داوری بین المللی امارات difc))

درباره خلیل آسایش

اینجانب خلیل آسایش وکیل اجرای احکام خارجی و عضو کانون وکلای تهران با آشنایی از مقررات حقوق تجارت بین الملل و سالها سابقه انجام امور وکالت در موضوعات حقوقی مختلف در کشور امارات متحده عربی، اتاق داوری بین المللی پاریس و برلین (ICC) و همچنین وکالت در اجرای آرا قضایی در دادگاه های داخلی و خارجی  آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.

تماس با خلیل آسایش