دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 00971547961516

دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 00971547961516

هزینه طرح دعوا در مرکز داوری DIFC دبی (امارات)

اجرای حکم خارجی

اجرای حکم خارجی

اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و انجام امور وکالت در زمینه داوری بین المللی (DIFC.ICC) و اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و خارجی از جمله ( آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و عمان…)  آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.

 

 

هزینه های داوری و هزینه های حقوقی مطابق مقررات مرکز داوری difc-lcia

مرکز داوری difc-lcia ماقع در ساختمان difc  شهر دبی که به داوری داخلی و بین المللی می یردازد، هزینه داوری را بر اساس حساسیت موضوع وقت و ساعتی که داوران برای موضوع داوری اختصاص میدهند تعیین میگردد لذا در این خصوص اگر موضوع پرونده ای دارای مبلغ بیشتری باشد لزوماً به نسبت پرونده ای که مبلغی مالی کمتری دارد هزینه بیشتری پرداخت نماید، ولی برای شروع پرونده بایستی 10 هزار درهم پرداخت گردد.

متن ذیل نیز برگرفته از قانون داوری مرکز داوری difc-lcia  در امارات می باشد

28.1 هزینه های داوری به غیر از هزینه های قانونی یا سایر هزینه هایی که خود طرفین متحمل شده اند (“هزینه های داوری”) توسط دادگاه LCIA مطابق با برنامه هزینه های داوری تعیین می شود. طرفین به طور مشترک و مجرد در قبال مرکز داوری DIFC-LCIA و دادگاه داوری هزینه های داوری مسئول خواهند بود.( وکیل، مرکز داوری بین المللی امارات difc)

28.2 دیوان داوری باید با حکم یا دستور، مبلغ هزینه های داوری که توسط دادگاه LCIA تعیین شده است را اعلام کند. دیوان داوری باید نسبت هایی را که طرفین باید هزینه های داوری را بر عهده بگیرند تعیین کند. اگر دیوان داوری تصمیم گرفته باشد که تمام یا بخشی از هزینه های داوری به عهده طرف دیگری غیر از طرفی است که قبلاً این هزینه ها را با پرداخت به مرکز داوری DIFC-LCIA مطابق ماده 24 پرداخت کرده است ، طرف دوم حق بازیابی میزان مناسب هزینه های داوری از طرف سابق را خواهد داشت.

مرکز داوری بین المللی دبی DIFC

28.3 دیوان داوری همچنین این اختیار را دارد که با حکم یا حکمی تصمیم بگیرد که تمام یا بخشی از هزینه های قانونی یا دیگر هزینه های یک طرف (“هزینه های حقوقی”) توسط طرف دیگری پرداخت شود. دیوان داوری باید میزان هزینه های حقوقی را بر اساس مبنایی منطقی که مناسب می داند ، تعیین کند.

28.4 دیوان داوری باید تصمیمات خود را در مورد هزینه های داوری و هزینه های حقوقی بر اساس این اصل کلی اتخاذ کند که هزینه ها باید نشان دهنده موفقیت و شکست نسبی طرفین در صدور حکم یا داوری یا در موضوعات مختلف باشد ، مگر در مواردی که به نظر دیوان داوری در شرایط استفاده از چنین اصل کلی در توافق داوری یا غیر آن نامناسب خواهد بود. دیوان داوری همچنین می تواند رفتار طرفین و نمایندگان مجاز آنها در داوری را در نظر بگیرد ، از جمله هرگونه همکاری در تسهیل رسیدگی از نظر زمان و هزینه و عدم همکاری که منجر به تاخیر بی مورد و هزینه های غیر ضروری می شود. هرگونه تصمیم در مورد هزینه های دیوان داوری با دلایلی در حکم یا حکمی که حاوی چنین تصمیمی است گرفته می شود (مگر اینکه این حکم رضایت باشد)..

28.5 در صورتي كه طرفين قبل از اختلاف خود به هر نحوي توافق كرده باشند كه يك يا چند طرف تمام يا بخشي از هزينه هاي داوري و يا هزينه هاي حقوقي را بدون توجه به نتيجه هرگونه اختلاف ، داوري يا حكم ، اين توافقنامه بپردازند (به منظور لازم الاجرا) پس از تاریخ شروع ، کتباً توسط طرفین تأیید می شود..( وکیل، مرکز داوری بین المللی امارات difc)

28.6 اگر داوری با توافق یا غیر از این قبل از صدور رأی نهایی، متوقف، معلق و یا پس گرفته شود، طرفین به طور مشترک و مجرد در قبال مرکز داوری DIFC-LCIA   دبی مسئول پرداخت می باشند و دادگاه difc  هزینه دیوان داوری را تعیین می نماید.

داوری بین المللی، مرکز داوری DIFC دبی، وکیل پرونده داوری دبی DIFC، وکیل پرونده داوری در دبی، وکیل بین المللی در دبی، مرکز داوری بین المللی دبی DIFC،( وکیل، مرکز داوری بین المللی امارات difc)، ( وکیل، مرکز داوری بین المللی امارات difc)

درباره خلیل آسایش

اینجانب خلیل آسایش وکیل اجرای احکام خارجی و عضو کانون وکلای تهران با آشنایی از مقررات حقوق تجارت بین الملل و سالها سابقه انجام امور وکالت در موضوعات حقوقی مختلف در کشور امارات متحده عربی، اتاق داوری بین المللی پاریس و برلین (ICC) و همچنین وکالت در اجرای آرا قضایی در دادگاه های داخلی و خارجی  آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.

تماس با خلیل آسایش

error: Content is protected !!