دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 00971547961516

دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 00971547961516

قانون ‌‌مقررات ارث و وراثت در دبی ( امارات)-خلیل آسایش

قانون ارث و وراثت در دبی( کشور امارات )

خلیل آسایش وکیل ایرانی در دبی

هرگونه کپی برداری از متن پیگرد قانونی دارد

قانون و مقررات ارث در دبی و امارات

در موارد مکرری با این سوال موجه شده ام که شخص ایرانی در دبی یا امارت های دیگر کشور امارات فوت شده است و وارثین تصور می نمایند که به صرف صادر شدن گواهی انحصار وراثت در ایران و ترجمه عربی سند به عربی به همراه مهر های سفارت می توانند در کشور امارات، اموال و املاک متوفی از جمله حساب بانکی، ملک و سهام و…… را به خود انتقال دهند در صورتی که این تصور کاملاً اشتباه می باشد. لذا جهت اطلاع کامل از حقق و حقوق موروثی خویش در کشور امارات و طرح پرونده قضایی درست و جلوگیری از اتلاف وقت و پول، می توانید با اینجانب خلیل آسایش وکیل ایرانی در کشور امارات تماس بگیردید.
پیرو مقالات سابق در زمینه ارث و مقررات اموال موروثی، قصد دارم که در مقاله ذیل با نگاهی مداقانه تر قوانین و مقررات ارث در کشور امارات ( دبی) علی الخصوص وصیتنامه را برای شما مخاطبین محترم سایت مطرح نمایم.
در امارات متحده عربی، زمانی که متوفی وصیت نامه ای از خود باقی نگذاشته باشد، روند ارث می تواند بسیار پیچیده شود. امارات متحده عربی در زمینه ارث از قوانین اسلامی پیروی می کند که گاهی اوقات منجر به اختلاف بین اعضای خانواده می شود. در چنین مواردی دارایی متوفی طبق مقررات قانون بین وراث تقسیم می شود. اما ممکن است این امر با خواسته های متوفی مطابقت نداشته باشد، به همین دلیل داشتن وصیت نامه ثبت شده ضروری است.
وصیت نامه طبق قانون امارات چیست؟
وصیت نامه یک سند قانونی است که نحوه توزیع دارایی یک شخص را پس از مرگ مشخص می کند. این یک برنامه روشن و مختصر برای نحوه تقسیم دارایی های آنها بین وارثان  در کشور امارات ارائه می دهد. در امارات می توان بر اساس قوانین و مقررات کشور وصیت کرد. وصیت نامه باید به طور واضح و مختصر نوشته شود و توزیع دارایی و اموال و سایر مقرراتی را که شخص بخواهد در آن مشخص کند.
وکیل پرونده ارث در دبی و امارات

وکیل پرونده ارث در دبی و امارات

وکیل فارسی زبان در دبی

داشتن وصیت نامه ثبت شده باعث آرامش خاطر متوفی و عزیزانشان می شود. عدم قطعیت و سردرگمی را که ممکن است هنگام تقسیم دارایی های یک فرد متوفی بین ورثه آنها ایجاد شود، از بین می برد. وصیت نامه ثبت شده از نظر قانونی لازم الاجرا بوده و در صورت بروز اختلاف توسط دادگاه اجرا خواهد شد. این بدان معنی است که خواسته های متوفی رعایت می شود و دارایی های آنها طبق دستور آنها تقسیم می شود.
با این حال، ذکر این نکته ضروری است که در امارات، وصیت نامه باید در دادگاه های محلی ثبت شود. این تضمین می کند که وصیت نامه به درستی شناخته شده و خواسته های متوفی اجرا می شود. علاوه بر این، توصیه می‌شود که یک وصیت نامه به طور مرتب بررسی و به روز شود، زیرا ممکن است قانون و شرایط در طول زمان تغییر کند. وصیت نامه ای که منسوخ شده باشد ممکن است منعکس کننده خواسته های متوفی نباشد و برای ورثه او مشکل ایجاد کند.
تغییرات عمده در قانون ارث در امارات
ایجاد یک دادگاه دبی برای بررسی اختلافات ارثی که هم مسلمان و هم غیرمسلمان را درگیر می کند، یک پیشرفت قابل توجه در چشم انداز حقوقی امارات است. با افزایش جمعیت مهاجران از سراسر جهان، نیاز فزاینده ای به سیستم دادگاهی وجود دارد که بتواند نیازهای حقوقی منحصر به فرد جامعه چندفرهنگی را برطرف کند. دادگاه دبی، که در سپتامبر 2022 تأسیس شد، برای رسیدگی به پرونده‌های دارایی‌هایی به ارزش نزدیک به 1 میلیارد درهم مجهز است و در مدت کوتاهی از آغاز به کار خود تاکنون به 16 پرونده رسیدگی کرده است.
انتقال ملک ارثی به وراث در دبی و امارات

انتقال ملک ارثی به وراث در دبی و امارات

وکیل ملکی در دبی امارات

صلاحیت دادگاه شامل تمام اختلافات ارثی است که در امارات متحده عربی رخ می دهد، صرف نظر از مذهب یا ملیت طرفین درگیر. این یک انحراف قابل توجه از سیستم سنتی قانون ارث در امارات متحده عربی است که قبلاً توسط قوانین مذهبی کشور خود اداره می شد. به عنوان مثال، شهروندان مسلمان امارات تابع قانون ارث اسلامی بودند، در حالی که غیرمسلمانان تابع قانون کشور خود بودند. این امر مجموعه ای از رژیم های حقوقی را ایجاد کرد که اغلب منجر به احکام متضاد می شد و حل و فصل اختلافات ارث را دشوار می کرد.

وکیل اینترپل

قوانین ارث امارات برای غیر مسلمانان
حقوق ارث غیرمسلمانان در امارات توسط مواد 11 و 12 قانون فدرال شماره 41 سال 2022 در مورد وضعیت شخصی مدنی تنظیم می شود.
طبق بند 2 ماده 11، اگر غیر مسلمانی بدون ترک وصیت بمیرد، دارایی او به شرح زیر تقسیم می شود:
نیمی از ارث به همسر و نیمی دیگر به طور مساوی بین فرزندان تقسیم می شود.
در صورت نبود فرزند، نیمی از ارث به زوجه و نیمی دیگر به طور مساوی بین پدر و مادر متوفی تقسیم می شود.
اگر فقط یکی از پدر و مادر زنده باشد، نیمی از ارث به همسر و نیم دیگر به دو قسمت تقسیم می شود: یک قسمت به پدر و مادر بازمانده و قسمت دیگر به طور مساوی بین برادران متوفی تقسیم می شود.
در صورت عدم وجود پدر و مادر، تمام ارث به طور مساوی بین برادران متوفی تقسیم می شود.
بر اساس ماده 11 (1)، یک شخص می تواند برای تمام دارایی های خود که در امارات متحده عربی واقع شده است، گیرنده تعیین کند. بعلاوه، طبق بند 3 ماده 11 احوال شخصیه مدنی و بند 1 ماده 17 قانون معاملات مدنی، وارث شخص خارجی می تواند قانون کشور متبوع خود را برای تقسیم دارایی اعمال کند، مگر اینکه در موارد دیگری تصریح شده باشد. وصیت نامه ثبت شده اگر یک فرد خارجی وارث نداشته باشد، دارایی آنها در کشور در اختیار دولت خواهد بود.

قانون اینترپل امارات- اعلام قرمز در دبی

قانون ارث در امارات برای مسلمانان
قوانین ارث برای مسلمانان بر اساس قوانین شریعت گسترده و دقیق است و بیش از 40 ماده را در بر می گیرد. با این حال، قبل از پرداختن به جزئیات، مهم است که هنگام تعیین دارایی های یک مسلمان متوفی، عوامل خاصی را در نظر بگیرید:
تعیین ارث در کشور امارات تنها زمانی می تواند انجام شود که هزینه های کفن و دفن و بدهی های معوقه متوفی تسویه شود. در صورت وجود وصیت نامه ای که متوفی انجام می دهد، دارایی ها طبق وصیت تقسیم می شود و هر اموال باقی مانده طبق شرع تقسیم می شود. وصیت کننده محدود به وصیت بیش از ثلث دارایی خود در وصیت نامه است و باید از لحاظ اینکه چه کسی می تواند ارث ببرد، محدودیت های خاصی را رعایت کند. اگر اراده نباشد، دارایی ها فقط طبق شرع تقسیم می شود. هویت وراث باید توسط دو شاهد مرد و با مستندات تأیید شود. غیر مسلمان نمی تواند از مسلمان ارث ببرد. اگر شخصی عمداً دیگری را به قصد منفعت از دارایی او بکشد، سهمی از ارث نخواهد داشت.

اجرای حکم دادگاه امارات در ایران، وکیل اجرای حکم دادگاه خارجی

ارث اجباری طبق قانون ارث در امارات چیست؟
طبق ماده 321 قانون امارات متحده عربی، وراث خاصی سهم ثابتی در دارایی دارند و نمی توان آنها را استثنا کرد مگر اینکه وجود نداشته باشند. این سهام طبق مواد 322 تا 328 در شرایطی تقسیم و توزیع می شود. تفکیک سهام ثابت به شرح زیر است:
نیمی از ارث به: الف. شوهر در صورتی که زن اولاد نداشته باشد ب. دختر در صورتی که تنها فرزند متوفی باشد ج. دختر پسر یا اولاد او در صورتی که اولاد درجه بالاتر از متوفی نباشد د. خواهر آلمانی اگر خواهر و برادر یا اولاد دیگری از متوفی وجود نداشته باشد ه. خواهر خویشاوندی در صورتی که خواهر و برادر یا اولاد دیگری از متوفی وجود نداشته باشد
یک چهارم ارث نصیب: الف. شوهر در صورتی که زوجه اولاد داشته باشد ب. زن در صورتی که شوهر اولاد نداشته باشد
یک هشتم ارث نصیب: الف. زوجه در صورتی که زوج دارای اولاد باشد
دو سوم ارث نصیب: الف. دو یا چند دختر در صورت نداشتن پسر متوفی ب. دو یا چند دختر پسر یا اولاد او در صورت نبودن اولاد درجه بالاتر از متوفی ج. دو یا چند خواهر آلمانی در صورتی که خواهر و برادر دیگری یا اولاد متوفی وجود نداشته باشد. دو یا چند خواهر فامیلی در صورتی که خواهر و برادر دیگری یا اولاد متوفی وجود نداشته باشد.
یک سوم ارث نصیب: الف. مادر در صورت عدم وجود اولاد یا خواهر و برادر متوفی ب. دو یا چند فرزند مادر در صورتی که اولاد یا جد پدری متوفی نباشد ج. جد پدری در صورتی که با بیش از دو خواهر و برادر خویشاوندی و عدم وجود وارث اجباری متوفی موافقت کند.
یک ششم ارث نصیب: الف. پدر اگر با اولاد موافق باشد ب. پدربزرگ پدری ج. مادر دارای اولاد یا دو خواهر و برادر یا بیشتر د. مادربزرگ ها در صورت عدم محرومیت از ارث ه. دختران پسر یا اولاد او با یک دختر فامیلی مجرد یا دختر پسر مجرد درجه بالاتر در صورتی که اولاد درجه بالاتر از متوفی وجود نداشته باشد. خواهران فامیلی با خواهر آلمانی در صورتی که اولاد یا خواهر و برادر دیگری از متوفی وجود نداشته باشد. برادر یا خواهر مجرد رحمی در صورتی که پدر یا جد پدری متوفی نباشد
قانون ارث و وراثت در کشور امارات

قانون ارث و وراثت در کشور امارات

وکیل اجرای حکم دادگاه امارات در ایران، وکیل اجرای رای و حکم دادگاه ایران در امارات دبی
یک سوم باقیمانده به: الف. مادر با همسر و پدر در صورت عدم وجود اولاد یا خواهر و برادر متوفی ب. جد پدری اگر با ورثه قهری و بیش از دو خواهر و برادر یا خواهر و برادر خویشاوندی باشد و سهم یک ثلث بهتر از یک ششم است.
آیا افرادی که مسلمان نیستند می توانند هنگام وصیت نامه از قوانین کشور خود استفاده کنند؟
غیرمسلمانان این اختیار را دارند که در هنگام ایجاد وصیت نامه از قوانین کشور خود استفاده کنند. طبق ماده 17 قانون مدنی، آنها می توانند از هر کشوری درخواست اعمال هر قانونی کنند. این قانون توسط قانون فدرال شماره 30 به روز شده است که در 30 سپتامبر 2020 اجرایی شد.

شرایط و مدارک لازم برای اجرای حکم دادگاه امارات در ایران

برای استفاده از قوانین کشور خود، غیرمسلمانان باید توجیهی برای انتخاب خود ارائه دهند و نسخه ترجمه شده آخرین نسخه قانون را ارائه دهند.
زمانی که درخواست‌های متناقضی از سوی ذینفعان برای اعمال قوانین مختلف وجود داشته باشد، از آن به عنوان «برخورد قوانین» یاد می‌شود. در چنین مواردی، دادگاه ممکن است از هر متقاضی بخواهد که قانون به روز شده و مبنای قانونی درخواست خود را ارائه کند. اگر وصیت نامه مشخص نکرده باشد که کدام قانون باید اعمال شود، از قوانین امارات متحده عربی استفاده می شود.

 

قانون اینترپل

درباره خلیل آسایش

اینجانب خلیل آسایش وکیل اجرای احکام خارجی و عضو کانون وکلای تهران با آشنایی از مقررات حقوق تجارت بین الملل و سالها سابقه انجام امور وکالت در موضوعات حقوقی مختلف در کشور امارات متحده عربی، اتاق داوری بین المللی پاریس و برلین (ICC) و همچنین وکالت در اجرای آرا قضایی در دادگاه های داخلی و خارجی  آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.

تماس با خلیل آسایش