دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 00971547961516

دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 00971547961516

ثبت دادخواست داوری در مرکز داوری اتاق بازرگانی فرانسه

ثبت دادخواست داوری در دبیرخانه دیوان داوری ICC

اجرای حکم خارجی

اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و انجام امور وکالت در زمینه داوری بین المللی (ICC) و اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و خارجی از جمله ( آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و عمان…)  آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم. پس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا خدمت شما توضیح دهیم ، که مدارک لازم برای اجرای رای خارجی چیست.

 

اداره امور جاری و روزانه بیش از 1200 پرونده که در هر زمان واحد نزد دیوان داوری مطرح است، برعهده دبیرخانه دیوان است. محل دبیرخانه دیوان داوری در مرکز اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس است.[15]

در رأس دبیرخانه داوری اتاق بازرگانی بین المللی پاریس، دبیرکل قرار دارد که یک معاون و یک نفر مشاور عمومی
(General counselt) او را در انجام وظایفش یاری می دهند. کارکنان دبیرخانه به 60 نفر بالغ می شوند که از 23 کشور با تابعیت های مختلف انتخاب شده اند و همگی زبان انگلیسی و فرانسه را می دانند. کارکنان و اعضای دبیرخانه طوری انتخاب و استخدام میشوند که در دبیرخانه افرادی باشند که 17 زبان دیگر از آن جمله عربی، چینی، هلندی، آلمانی، یونانی، ایتالیائی، پرتقالی و اسپانیایی را به استادی بدانند.

دبیرخانه، هفت گروه حقوقی (تیم) وجود دارد و داوری هایی که به اتاق بازرگانی بین المللی ICC پاریس ارجاع می گردد، حسب مورد به یک تیم حقوقی ارجاع میشود و همان گروه حقوقی عهده دار امور دفتری و نظارت بر جریان داوری خواهد بود. هر گروه حقوقی، مرکب است از 5 عضو تمام وقت است: یک نفر مشاور که حقوقدان است و گروه را اداره می کند، دو نفر معاون او و دو نفر منشی. ترکیب گروههای حقوقی در دبیرخانه طوری است که با مناطق فرهنگی و جغرافیایی مختلف در سراسر دنیا هماهنگ و متناسب باشد.

پس از اینکه دعوای جدیدی در مرکز داوری اتاق بازرگانی ICC مطرح شد، دبیرکل آن را به یکی از گروه های حقوقی هفتگانه ارجاع می کند و هنگام ارجاع، عواملی مانند تابعیت اصحاب دعوی، محل داوری، زبان داوری و نیز قانون حاکم را در نظر می گیرد. به طور کلی، رویه این است که در ارجاع پرونده ها به یک گروه حقوقی، دانش حقوقی، سوابق و زمینه های فرهنگی اعضای گروه مربوط و نیز مهارت های ایشان در زبان خارجه حتی الامکان با موضوع دعوای مطروحه متناسب و سازگار باشد. در این راستا، تلاش میشود که پرونده به گروه حقوقی ارجاع شود که زبان اصحاب دعوی را در استعمال حقیقی و حتی مجازی و استعاری آن بدانند.

هر گروه یا تیم حقوقی در دبیرخانه، تقریباً 160 پرونده را در هر زمان تصدی می کند. کار دبیرخانه از ابتدای تشکیل پرونده تا زمانی که داور یا داوران انتخاب و مرجع داوری تشکیل شود و پرونده را تحویل بگیرد، سنگین تر و بیشتر است. در طول این دوره زمانی، دبیرخانه مستمراً با طرفین در تماس است و تلاش می کند که مسایل شکلی را که در این مرحله پیش می آید، حل کند و مرجع داوری (داور منفرد یا هیئت داوری) را تشکیل دهد. در صورتی که طرفین دعوی درباره مسایل شکلی توافق کرده باشند – مانند صلاحیت، تعداد داوران و هویت ایشان، محل داوری – طبعاً کار دبیرخانه کمتر و سبک تر است، زیرا در اینصورت موضوعات معدودی باقی میماند که دیوان داوری اتاق بازرگانی پاریس ICC باید درباره آنها تصمیم بگیرد. برعکس، چنانچه طرفین درباره این قبیل موضوعات شکلی اختلاف نظر داشته باشند، کار دبیرخانه هم بیشتر میشود، زیرا باید هماهنگی های لازم را با طرفین بعمل آورد تا درباره موضوعات شکلی مورد اختلاف، نظرات و لوایح خود را به دبیرخانه ارائه کنند و سپس لوایح واصله را بررسی و موضوع را برای تصمیم دیوان آماده سازد. در واقع، دبیرخانه نقطه تماس طرفین با دیوان داوری است. کلیه لوایح که طرفین خطاب به دیوان می نویسند، باید به گروه حقوقی مسئول پرونده، تسلیم شود. در پرونده هایی که لازم باشد دیوان اتخاذ تصمیم نماید، دبیرخانه اسناد ومدارک اصلی را جهت بررسی و تصمیم گیری دیوان مهیا می کند و موضوع را به دیوان گزارش می کند. این گزارش مشتمل است بر خلاصه ای از واقعیات و موضوعات شکلی پرونده و مسائلی که دیوان باید تصمیم گیری کند و نیز ارائه پیشنهاد درباره نحوه تصمیم گیری در موضوع.

گزارش و خلاصه پرونده ای که گروه حقوقی مسئول پرونده در دبیرخانه تهیه می کند، توسط دبیرکل و معاون او و نیز توسط مشاور عمومی دیوان بررسی می شود و با نظر ایشان نهایی می گردد و آنگاه به دیوان تسلیم میشود.

تعداد پرونده هایی که برای بررسی و تصمیم گیری به کمیته های دیوان تسلیم میشود زیاد است، و مدارک مربوط به این پرونده ها معمولاً بالغ بر دو کلاسور می گردد. کلاسور های مدارک حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه فراهم میشود تا اعضای کمیته دیوان فرصت مطالعه و بررسی آنها را داشته باشند. در جلسه کمیته دیوان نیز پرونده ها یک به یک با کمک مشاور حقوقی مسئول پرونده در تیم حقوقی و با حضور دبیرکل، معاون دبیرکل و مشاور عمومی دیوان بررسی و در همان جلسه اتخاذ تصمیم می شود. دبیرخانه معمولاً روز بعد از جلسه، تصمیمات متخذه را به صورت کتبی به طرفین ابلاغ می کند.

پس از اینکه داور یا داوران (مرجع داوری) در هر پرونده تعیین شد و پرونده به او تسلیم گردید، کار دبیرخانه هم کم می شود و معمولاً محدود میشود به بررسی مکاتبات طرفین و داوران – که یک نسخه آن همواره باید به دبیرخانه تسلیم شود – حفظ مواعد مقرر در قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی فرانسه ICC، نظارت بر جنبه های مالی پرونده، و پاسخگویی به سئوالات شکلی داور یا داوران. دبیرخانه با حفظ و رعایت دقیق بیطرفی، به پرسش های تلفنی طرفین یا داوران درباره اجرای قواعد داوری نیز پاسخ می دهد و همواره در دسترس ایشان است.

اما در زمان بررسی پیش نویس رأی داوری توسط دیوان داوری، کار دبیرخانه هم بیشتر می شود.

سایر وظائف و صلاحیت های اصلی دیوان منجمله بررسی پیش نویس رأی داوری، در بخش بعدی مورد بحث قرار می گیرد.

درباره خلیل آسایش

اینجانب خلیل آسایش وکیل اجرای احکام خارجی و عضو کانون وکلای تهران با آشنایی از مقررات حقوق تجارت بین الملل و سالها سابقه انجام امور وکالت در موضوعات حقوقی مختلف در کشور امارات متحده عربی، اتاق داوری بین المللی پاریس و برلین (ICC) و همچنین وکالت در اجرای آرا قضایی در دادگاه های داخلی و خارجی  آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.

تماس با خلیل آسایش