دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 00971547961516

دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 00971547961516

اعتراض به دیپورت شدن از دبی و امارات-قانون دیپورتی دبی-وکیل ایرانی

اعتراض به دیپورت شدن از دبی و امارات-قانون دیپورتی دبی-وکیل ایرانی

خلیل آسایش وکیل در دبی

هرگونه کپی برداری از متن پیگرد قانونی دارد

اینجانب خلیل آسایش وکیل ایرانی در امارات در این مقاله قصد دارم که شرایط کلی و انواع مختلف دیپورت شدن ( اخراج ) از کشور امارات که اغلب از امارت و شهر دبی صورت میگردد خدمت شما مطرح نمایم، لازم به ذکر است در صورتی که سابقاً حسب حکم قضایی یا اداری، از کشور امارات اخراج و یا دیپورت شده اید یا پرونده در حال انجام دارید می توانید با تماس مستقیم با بنده موضوع را مطرح تا در صورت فراهم بودن شرایط از صدور حکم دیپورت خودداری یا برای حذف آن اقدام گردد.

اخراج دو نوع قانونی و اداری وجود دارد. اخراج قانونی بر اساس حکم دادگاه صادر می شود، در حالی که اخراج اداری توسط مرکز شهروندی فدرال صادر می شود که با فراهم شدن ادله و مقدمات قانونی می توان از طریق اداره اقامت اقدام به لغو آن کرد.

اخراج و دیپورت شدن از دبی و امارات

انواع و دلایل اخراج و دیپورت شدن از دبی ( امارات )
اخراج قضایی

اخراج قانونی بر اساس حکم دادگاه در مورد یک خارجی که به ارتکاب جرم با مجازات حبس محکوم شده است صادر می شود. ماده 121 مقرر می دارد که اگر یک خارجی که به جرم توسط دادگاه محکوم می شود از امارات دبی دیپورت می شود. از طرفی مجازات حبس یا برای جنایات مربوط به تجاوز جنسی، نیز باید حسب قانون از کشور امارات دبی، دیپورت شود. 

 

ضمناً اخراج اداری توسط اداره هویت و شهروندی فدرال علیه یک خارجی به خاطر منافع عمومی، امنیت عمومی یا اخلاق عمومی صادر می شود.  بر اساس تصمیم وزیران شماره 360 در سال 1997، ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون شماره 6 1973 در مورد ورود و اقامت اتباع خارجی، اصلاح شده با فرمان قانون شماره 17 سال 2017، دادستان عمومی فدرال یا نماینده قانونی وی و رئیس اداره فدرال هویت و شهروندی یا نماینده وی می تواند حکم اخراج یک خارجی را حتی اگر دارای مجوز ورود معتبر یا ویزای اقامت باشد، صادر کند، ضمناً حکم دیپورتی از دبی برای یک خارجی ممکن است شامل اعضای خانواده او نیز باشد که برای زندگی به او وابسته هستند.

تبصره: طبق ماده 4 فرمان فدرال قانون شماره 3 1396، کلیه صلاحیت ها و اختیارات وزارت کشور در رابطه با تابعیت، گذرنامه و ورود و اقامت خارجیان مشمول قوانین، اساسنامه ها و تصمیمات، لازم الاجرا می باشد لذا این اختیارات به سازمان هویت و شهروندی فدرال (FICA) اعطا شده است.

مهلت تسویه حساب کتا های مالی شخص دیپورت شده از دبی امارات

اگر خارجی که حکم اخراج او صادر شده است منافعی در کشور داشته باشد که باید حل و فصل شود، پس از تأمین وثیقه به او مهلت داده می شود، این مهلت را نباید بیش از سه ماه باشد.

رفع حکم دیپورتی از دبی و کشور امارات
طبق ماده 28 قانون شماره 6 1973 در مورد ورود و اقامت اتباع خارجی، شخص خارجی که از دبی و کشور امارات اخراج شده است نمی تواند به کشور بازگردد مگر با مجوز خاص از مدیرکل سازمان فدرال هویت و شهروندی.

درخواست برای دریافت مجوز ویژه ذکر شده می توان توسط وکیل در دبی که به موضوع دیپورت و اخراج شدن از کشور امارات آگاه می باشد به اداره اقامت ارائه شود، مشروط بر اینکه درخواست حاوی تمام اطلاعات حقوقی لازم باشد و با پیگیری و اثبات عدم سو قصد بتوان مجددا جواز ورد به کشور را دریافت نمود.

ضمناً وکیل شخص اخراج شده نیز می تواند از دادستانی عمومی تقاضای لغو حکم دیپورتی از دبی نیز کند. وکیل در کشور امارات می تواند دلایل درخواست خود را بیان کند و مدارک پشتیبانی را ارائه دهد. درخواست برای تصمیم گیری در مورد لغو حکم اخراج به کمیته ویژه ارسال می شود.

 

لیست سیاه و لیست های اداری
لیست سیاه

بر اساس آیین نامه اجرایی قانون شماره 6 سال 1973 در مورد ورود و اقامت اتباع خارجی، لیست سیاه شامل اسامی افرادی است که به دلیل ارتکاب جرم، مسئولیت آنها در قبال حقوق شهروندی یا خطرناک بودن امارات از ورود یا خروج از امارات منع شده اند. درج نام در لیست سیاه یا لغو نام از آن بر اساس نامه ای است که توسط مقامات مربوطه برای دسته های زیر صادر می شود:

ورود افراد ممنوع

اشخاصی که قبلا مرتکب جرم شده اند و به حکم دادگاه صالح به اخراج کشور صادر شده است

اخراج شدگان به دستور اداری وزارت کشور به موجب ماده ۲۳ قانون شماره ۶ مصوب ۱۳۵۲ درباره ورود و اقامت اتباع خارجی

افرادی که فعالیت های آنها توسط اداره همکاری جنایی بین المللی گزارش می شود

افرادی که ثابت شد مبتلا به ایدز یا سایر بیماری هایی هستند که وزارت بهداشت و درمان و پیشگیری آنها را برای سلامت عمومی خطرناک می داند.

افرادی که به دلایل جنایی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس اخراج می شوند.

افراد ممنوع الخروج

هر فردی که از طرف مدعی العموم یا نماینده او در مورد پرونده ای که در حال رسیدگی است، حکم صادر می کند.

هر فردی که در مورد پرونده ای در حال رسیدگی از سوی دادگاه صالح حکمی صادر می شود

هر شخص مکلف به پرداخت وجوه دولتی که در این صورت حکم ممنوع الخروجی توسط وزیر ذیصلاح یا نماینده تام الاختیار وی صادر می شود.

 

لیست اداری

فهرست اداری شامل اسامی افرادی است که به دلیل لغو ویزای اقامتشان از ورود به امارات منع شده اند و افرادی که به دلیل فرار از حامیان خود ممنوع الخروج شده اند. لیست اداری شامل موارد زیر است:

خدمتکاران و سایر افراد مشابه که ویزای اقامت خود را قبل از انقضای قرارداد کار خود لغو کرده اند.

افرادی که از دست حامیان خود فرار کردند و به پلیس گزارش شدند

افرادی که حکم اخراج اداری علیه آنها صادر شده است.

 

اختیار سازماندهی و به روز رسانی لیست ها

اداره فدرال پلیس جنایی در وزارت کشور مسئول تهیه، سازماندهی و به روز رسانی لیست های سیاه است. اداره کل اقامت و امور اتباع خارجی مسئولیت تهیه، تنظیم و به روز رسانی فهرست های اداری را بر عهده دارد.

 

حذف نام ها از لیست سیاه

اسامی فردی که در لیست سیاه ثبت شده اند با توجه به شرایط زیر قابل حذف هستند:

افراد ممنوع الورود:

اشخاصی که تحت حکم دادگاه صالحه درج شده اند، مشمول تشریفات و ضوابط مندرج در مواد 102، 103 و 104 مصوبه شماره 360 وزارتخانه در سال 1376 خواهند بود.

اسامی اشخاصی که به موجب تصمیم وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار وی بر اساس ماده ۲۳ قانون ورود و اقامت اتباع خارجی درج شده باشد، به موجب تصمیم همین وزیر لغو خواهد شد.

اسامی فردی که بر اساس دستور اداره همکاری جنایی بین‌المللی فهرست شده‌اند، به همین ترتیب از فهرست حذف خواهند شد.

 

افراد ممنوع الخروج:

اسامی افراد ممنوع الخروج امارات را می توان با دستور کتبی دادستان عمومی یا نماینده وی پس از دریافت اخطار کتبی از همان نهاد صادرکننده حکم ممنوعیت از لیست سیاه خارج کرد.

اسامی افرادی که طبق حکم دادگاه صالحه از امارات ممنوع الخروج شده اند، با دستور کتبی همان دادگاه از لیست سیاه خارج می شود.

اسامی اشخاصی که مسئول پرداخت وجوه دولتی هستند، طبق دستور کتبی مرجع مربوطه با ذکر دلایل و دلایل از لیست سیاه خارج می شود. در این صورت حکم رفع ممنوعیت باید توسط وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار وی صادر شود.

 

برداشتن اسامی از لیست اداری

وزارت مجوزهای ورود و اقامت ممکن است پس از یک سال از مرخصی یا اخراج آنها از امارات، نام دسته های زیر را از فهرست اداری حذف کند:

مددکاران خانگی به دلیل انصراف از اقامت قبل از اتمام قرارداد کاری به لیست اضافه شدند.

افراد اخراج شده از امارات بر اساس ماده 29 قانون ورود و اقامت خارجی

افراد ممنوع الورود به امارات بر اساس مقررات کاهش جریمه مندرج در مصوبه شماره 360 وزیر در سال 97.

به روز شده در 18 اکتبر 2022

توضیحات بالا صرفاً کلیاتی از قوانین و مقررات و چهارچوب دیپورت شدن از کشور امارات می باشد لذا جهت اطلاعات بیتشر می تواند از طریق تماس یا واتس آپ بااینجانب در تماس باشید.

وکیل ملکی در دبی

درباره خلیل آسایش

اینجانب خلیل آسایش وکیل اجرای احکام خارجی و عضو کانون وکلای تهران با آشنایی از مقررات حقوق تجارت بین الملل و سالها سابقه انجام امور وکالت در موضوعات حقوقی مختلف در کشور امارات متحده عربی، اتاق داوری بین المللی پاریس و برلین (ICC) و همچنین وکالت در اجرای آرا قضایی در دادگاه های داخلی و خارجی  آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.

تماس با خلیل آسایش